Een bedrijfsgeheim is waardevolle knowhow en bedrijfsinformatie (technisch, commercieel en/of financieel) die niet openbaar is gemaakt en is bedoeld om vertrouwelijk te blijven. Een bedrijfsgeheim biedt u, in het ideale geval, een concurrentievoordeel.

De EU Richtlijn inzake Bedrijfsgeheimen werd aangenomen in 2016 en moet ten laatste in juni 2018 worden omgezet in Belgisch recht. De doelstelling van de Richtlijn is het beschermen van bedrijfsgeheimen, in het bijzonder door rechtsmiddelen te harmoniseren om een einde te maken aan onterechte toe-eigening ervan. Sommige van uw uitvindingen kunnen beter beschermd worden door ze vertrouwelijk, i.e. als een bedrijfsgeheim, te behandelen, in plaats van ze als intellectuele-eigendomsrecht te beschermen.

Bij CALYSTA draait het niet om hoeveel IP-rechten we aanvragen en voor u beheren, maar dat we u, in alle onafhankelijkheid, helpen 'uw' goede keuze te maken, voor wat betreft de bescherming van uw uitvindingen, of dit nu gebeurt met intellectuele eigendomsrechten of via bedrijfsgeheimen.

Onze diensten omvatten een geavanceerde audit van uw systemen en procedures in verband met bescherming van bedrijfsgeheimen, praktische aanbevelingen, een effectieve implementatie van deze aanbevelingen en informatie- en bewustwordingssessies over het belang van bedrijfsgeheimen.

Calysta NV - Brussels
Lambroekstraat 5A

B-1831 Diegem (Brussels)
Belgium

Calysta NV - Liège
Avenue du Parc Industrie 89
(site Accessia Pharma)

B-4041 Herstal (Liège)
Belgium

VAT: BE0686.655.773

 


CALYSTA is ranked as a highly recommended IP firm in the 2018 rankings of leaders league