Wilt u uw belastingen verlagen met innovatieaftrek?

De innovatieaftrek (of aftrek voor innovatie-inkomsten) is een groot fiscaal voordeel in België voor innovatieve bedrijven: u kunt tot 85% belastingverlaging krijgen op winst uit beschermde innovatie! Dit systeem vervangt de vroegere “octrooiaftrek” of “patentbox”, en wordt ook wel “innovatiebox”, “ip-box” of “softwarebox” genoemd.

Maar mijn bedrijf is niet innovatief…

Laten we hier meteen een mythe doorbreken: alle bedrijven kunnen innovatief zijn, ongeacht de industrie waarin ze actief zijn. Het hoeft lang geen rocket science te zijn, want er is geen vereiste betreffende het soort van apparatuur of kennis dat toegepast wordt, dus iedereen kan in principe gebruik maken van de innovatieaftrek. De drempel ligt lager dan men vaak in eerst instantie denkt. U hoeft niet het volgende social media platform  of een biotech bedrijf te zijn.

Indien u uw manier van werken heeft gewijzigd, uw processen of product heeft geoptimaliseerd vanwege een technische verbetering, of een nieuw product heeft ontwikkeld, kan deze innovatie de basis zijn voor het aanvragen van de innovatieaftrek. Daarnaast is het ook mogelijk dat aspecten uw bestaande processen en software in aanmerking komen.

Een voorbeeld

Een familiale KMO die al decennia actief in de voedingssector, breidde onlangs zijn productiefaciliteiten uit. Iedereen kent het oorspronkelijk proces dat en volgens de directeuren van het bedrijf was het eenvoudig is en niet erg innovatief. Maar de Calysta-experts ontdekten dat sommige productieparameters werden gewijzigd toen de nieuwe faciliteiten zijn geïnstalleerd, waardoor het proces innovatief en patenteerbaar is.

Een paar weken en een patentaanvraag later heeft het bedrijf de innovatieaftrek opgezet om al zijn verkopen van producten die via dit proces zijn gemaakt te dekken en geniet het nu van ongeveer 100.000 euro aan belastingbesparingen per jaar.

Onze investering van 10.000 euro in de innovatieaftrek geeft ons in het eerste jaar een onmiddellijke rendement van 1000% op de investering. Wetende dat een verleend patent een levensduur heeft van 20 jaar, zou het een van de beste investeringen van ons bedrijf kunnen zijn

Hoe kan ik profiteren van de aftrek voor innovatie-inkomsten?

Volgens de Belgische wet komt u onder andere in aanmerking voor de innovatieaftrek wanneer uw innovatie wordt beschermd door een octrooi (of patent) of uw software auteursrechtelijk beschermd is.

Bij Calysta hebben we specialisten voor alle stappen in huis. Wij gaan samen met u onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Een eerste stap is daarom het begrijpen van uw business. Daarom komen we liefst zelf eens kijken op de werkvloer om uw business volledig te begrijpen en alle mogelijkheden te benutten.

Indien u recent een nieuwe technische ontwikkeling heeft gedaan kunnen we daar waarschijnlijk een octrooi voor aanvragen. Maar vaak zien we ook dat er binnen een bedrijf nog octrooieerbare aspecten aanwezig zijn die eerder over het hoofd werden gezien.

Hoe weet ik of mijn software in aanmerking komt?

In het geval van software kijken we samen met u welke onderdelen van uw software in aanmerking komen voor de “softwarebox”. Afhankelijk van de situatie, kan het ook mogelijk zijn voor de software(toepassing) tevens een patent aan te vragen.

Hoe veel kan de innovatieaftrek mij opbrengen?

De innovatieaftrek resulteert in een vermindering van uw heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting.

Innovatieaftrek = 85% x Nexusbreuk x (omzet gerelateerd aan de innovatie – eigen O&O-kosten gerelateerd aan de innovatie)

Dit lijkt ingewikkeld, maar Calysta heeft alle expertise in huis en maakt het u gemakkelijk.

Wilt u weten wat het voordeel voor uw bedrijf is? Bel ons en we maken een gratis afspraak om te kijken of de innovatieaftrek voor u rendabel is.

De expertise van Calysta kan veel waarde voor uw bedrijf creëren.

Bel ons: +32 (0)2 892 8088

E-mail: anthony.lardinoit@calysta.eu

Veel gestelde vragen

 • Ik heb geen patent. Hoeveel gaat dit mij kosten?
  • Om een patent in België in te dienen moet u gemiddeld denken aan 5,000-10,000 euro (excl. BTW). Opmerking: Calysta kan KMO’s begeleiden voor het bekomen van subsidies
 • Ik heb al een patent, kan ik dat gebruiken?
  • Ja, zolang het geen opbrengst heeft opgeleverd voor 2007. Afhankelijk van in hoeverre dit patent de opbrengsten dekt, kan het al dan niet overwogen worden bijkomende patenten aan te vragen.
 • Heb ik een verleend octrooi nodig?
  • Nee, de innovatieaftrek kan ook aangevraagd worden op basis van een octrooiaanvraag.
 • Hoeveel kost de behandeling van het dossier voor de innovatieaftrek?
  • De hele behandeling van het dossier kost bij Calysta gemiddeld 8,000-10,000 euro (excl. BTW). Opmerking: Calysta kan KMO’s begeleiden voor het bekomen van subsidies.
 • Wat als ik nog niet genoeg winst maak om belasting te betalen?
  • De innovatieaftrek kan overgedragen worden tot u winst maakt.
 • Moet ik het onderzoek en de ontwikkeling zelf doen?
  • Nee, maar als de O&O is uitgevoerd door een bedrijf binnen dezelfde groep heeft dit impact op de Nexusbreuk
 • Moet ik een ruling aanvragen?
  • Een fiscale ruling kan aangevraagd worden bij de “Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken”. In de meeste gevallen raden we dit echter niet aan, aangezien het behoorlijk duur is en niet nodig is voor eenvoudige dossiers.
 • Welke andere intellectuele eigendomsrechten komen in aanmerking?
  • De innovatieaftrek kan ook toegepast worden voor:
   • aanvullend beschermingscertificaat;
   • kwekersrechten;
   • weesgeneesmiddelen;
   • data- en/of marktexclusiviteit voor gewasbeschermingsmiddelen, geneesmiddelen voor menselijk of dierlijk gebruik.