Gegevensbescherming

Gegevensbescherming

Met ingang van 25 mei 2018 wordt er nieuwe EU-wetgeving van kracht die tot doel heeft de gegevensbescherming voor alle individuen binnen de Europese Unie te versterken en te verenigen.

Met de algemene verordening gegevensbescherming (General Data Protection Regulation of “GDPR”) voert de EU een uniek en geharmoniseerd kader voor de bescherming van persoonsgegevens in. Deze verplichtingen zijn dwingend voor uw bedrijf als u persoonlijke gegevens, zoals namen, (e-mail-/IP-)adressen, telefoonnummers, etc. van uw klanten beheert.

Tal van bedrijven zijn nog niet voorbereid op het voldoen aan de vereisten van deze regelgeving.

CALYSTA biedt diensten aan die op deze nieuwe regelgeving zijn afgestemd: audit van persoonlijke gegevens verwerkt door uw bedrijf, implementatie van een programma om uw bedrijf af te stemmen op de GDPR, evenals informatie en bewustwordingssessies over de problemen die door de GDPR kunnen voorkomen.

Onze Diensten

CAL_Patent_Brevet

Octrooien

CAL_R

Merken

CAL_Modele

Modellen

CAL_Audit

Due diligence – Audit

CAL_Landscaping

Het in kaart brengen van de IP-omgeving

CAL_Contracts

Contracten

CAL_Decision_Tree

Ontwikkelen van slimme processen voor het melden van uitvindingen

CAL_Data_Privacy

Gegevensbescherming

CAL_Guidelines

Implementatie van richtlijnen voor het beheer van IP

CAL_Trade_Secret

Bedrijfsgeheimen

CAL_Guidelines

IP Strategie

CAL_Ranking

Ranking / Scoring van IP-Portfolio

CAL_Valo_Interco

Valorisatie door middel van structurering tussen bedrijven

CAL_Valuation

Valorisatie van IP